DE | EN | HR | CZ | HU | SI | SK | SRB | MK
Toshiba Leading Innovation

Колку чини 1 kWh топлина за греење?

  државни згради
Површина на просторијата: Број на работни часови со полно оптоварување:
  ДОБРО ПРОСЕЧНО ЛОШО
Греење Трошоци Ефикасност kWh   35 watt/m² 50 watt/m²
watt/m²
 
Дрвo €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Природен гас €/m³ % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Нафта за домаќинствo €/l % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Течен нафтен плин €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Воздушно ладена топлинска пумпа €/kW % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Јаглен €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Пелети €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Централно греење €/kWh % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Estia €/kW % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
  vs  
   kWh
%
   kWh
 
Дневни трошоци за греење vs
Месечни трошоци за греење vs
Годишни трошоци за греење vs

 

 


Затвори

Печат

 

 

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria

Телефон: +43/316/8089-0
Факс: +43/316/826371
Email: office@air-cond.com
Web: www.toshiba-aircondition.com


Генерален Директор: Dipl. Ing. Werner Hochegger
Даночен број: ATU28629703
Commercial Register: 55575 d
Место на јурисдикција: Комерцијален Суд во Грац


Toshiba


Не превземаме одговорност за точноста на ниеден од податоците објавени на овој вебсајт.