Rekuperácie

Znečistené ovzdušie je v súčasnosti celosvetovým problémom. V mestách je vzduch znečistený v tak výraznej miere, že negatívne vplýva aj na ľudské zdravie.

V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80% svojho času v uzavretých priestoroch. Úmerne tomu narastá  nebezpečenstvo pôsobenia choroboplodných zárodkov – baktérií, vírusov, plesní a vplyvu plynov a chemikálií – oxidu uhličitého, dymu, formaldehydu apod. na jeho zdravie. Niektoré tieto látky sú z vonkajšieho prostredia, ostatné sú
však výpary z nábytku, farieb, čistiacich prostriedkov, kancelárskych strojov, ošetrujúcich prípravkov, osviežovačov
vzduchu, pesticídov a od ľudí samotných.

Keď sa v uzavretej miestnosti po dlhšiu dobu zdržuje viacero ľudí, potom sa potreba stáleho prísunu čerstvého vzduchu stáva nevyhnutnou.