Kontakt

CB KLIMA s.r.o.
Mlynárska 19
040 01 Košice

IČO: 51121450
DIC: 2120596478
IČ DPH: SK2120596478

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl. c. 42333/V

Telefón
Technické informácie:     +421 903 636 786
Cenové ponuky:                +421 903 636 786
Ekonomické informácie: +421 915 962 958

E-mail 
info@cbklima.sk

Certifikánt na F plyny
Spoločnosť CB KLIMA s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.