Klimatizácie

 
Klimatizácia alebo air condition (v slangu klíma) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadeneniach (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu.
Pomocou klimatizácie sa mení teplota a vlhkosť vzduchu, taktiež sa vzduch môže ionizovať.
Klimatizácia je niekedy zdravotná nevyhnutnosť, napríklad v nemocniciach, spoločných priestoroch a tiež v dopravných prostriedkoch.